Základy finanční gramotnosti - online

Středa 28. října od 14:30 do 18:30, Online - pošleme odkaz na google meet

Kurz v rámci projektu - Zpátky do práce, jde to! 

Správa osobních financí je jednou ze základních dovedností, kterou si dříve nebo později musí osvojit každá domácnost. Finanční svět je velmi pestrý a dynamický zároveň a proměňuje se prakticky neustále, rodinné finance je i přesto třeba zkrotit, ale jak poznat, zda jsou otěže příliš utažené nebo naopak povolené? Nemáme-li přehled o svém rozpočtu, nejsme schopni efektivně spravovat své finance, investovat a plánovat ve střednědobém či dlouhodobém horizontu. Přednáška Vás seznámí se základy finanční gramotnosti, a to především ve vztahu k osobním financím. Provede vás tvorbou osobního/rodinného rozpočtu, seznámíte se s typy příjmů a výdajů, jejich pravidelností/nepravidelností, s problematikou osobních aktiv a pasiv, nakládáním s přebytkem a schodkem rozpočtu, dotkneme se bilance majetku a závazků i správy aktiv a pasiv. Získáte také tipy, jak o financích mluvit s dětmi.

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA je česká ekonomka a etnoložka působící jako proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Je autorkou řady odborných ekonomických publikací, profesně se věnuje problematice finanční gramotnosti, podnikání, veřejné správy, marketingu, PR a personalistiky, vedle ekonomických témat se věnuje tématům spojeným s rozvojem soft skills a otázkou společného vzdělávání.

Při nákupu vstupenky zvolte osobní odběr. Pošleme vám odkaz do emailu.

Uzlík, z.s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Vaše osobní údaje slouží ke komunikaci před a během pořádané akce, po akci budou tyto údaje smazány. Účastí na akci souhlasíte s pořizováním fotografií a jejich následnému využití k propagaci spolku na sociálních sítích a následujících akcí. Pokud s pořízením fotografii nesouhlasíte, napište nám to do poznámky.

Projekt je podpořen z dotačního programu Rodina MPSV. 

99,00 Kč
Please select variants first